GDZIE JEST PIŁKA 4

Po rozpoczęciu gry kwadrat w lewym górnym rogu zaświeci się na czerwono. Potem kwadrat się potasują - podczas tasowania będą się pokazywać i znikać. Na końcu kliknij w kwadrat który zaświecił się na początku!
POZIOM TRUDNOŚCI: 9.5

POZIOM TRUDNOŚCI
WYGRAŁEŚ! PRZEGRAŁEŚ!